Loonvordering bij faillissement van de werkgever

Een faillissement is voor alle betrokken partijen een vervelende gebeurtenis. Daarnaast kan het ook enorm veel stress opleveren. Niet alleen voor de werkgever, maar ook voor u als werknemer. Want hoe moet het nu verder? Uw werkgever geeft duidelijk aan dat hij op dit moment financieel niet in staat is om de lonen door te betalen. Hierdoor zit u plotseling zonder inkomen. Dit terwijl al uw vaste lasten gewoon door blijven lopen. Is het dan mogelijk om een loonvordering in te dienen? Of zijn er ook andere mogelijkheden om niet in de problemen te komen?

Ten eerste is het belangrijk om bij een faillissement van uw werkgever geen overhaaste beslissingen te nemen. Zo gebeurt het geregeld dat mensen snel hun contract opzeggen en haastig op zoek gaan naar een nieuwe baan. We begrijpen natuurlijk heel goed dat dit als eerste in je op zal komen. Bedenk echter wel dat je nog onder een arbeidscontract zit. Zolang deze niet ontbonden wordt, kan de UWV uw ontslag als ‘verwijtbare werkloosheid’ beschouwen. Hierdoor verliest u uw recht op een WW-uitkering. Zo komt u dus plotseling geheel zonder inkomen te zitten. Aangezien u niet kunt voorspellen hoe lang de zoektocht naar een nieuwe baan gaat duren, heeft dit natuurlijk nooit de voorkeur. Ook een loonvordering indienen is in de meeste gevallen niet zinvol. Maar wat zijn dan nog wel u opties?

Loonvordering bij faillissement: wat is verstandig?

Een loonvordering bij faillissement indienen is in de meeste gevallen niet zinvol. Dit komt doordat er juridisch niets te ‘halen’ valt bij uw werkgever. Hij heeft echt de financiële middelen niet om uit te betalen. Dan kan een kantonrechter hem ook niks opleggen. Zeker niet als er al een faillissement is aangevraagd. Dit betekent echter niet dat u geen recht meer heeft op uw inkomen. Hier zijn speciale regels door het UWV voor samengesteld.

Op het moment dat een onderneming failliet wordt verklaard, zal er een curator ingeschakeld worden om op korte termijn de arbeidsovereenkomsten stop te zetten. Het gebeurt soms ook dat mensen een contract bij een andere werkgever krijgen aangeboden. In dat geval zal de loondoorbetaling via die werkgever lopen. Als dit niet mogelijk is, worden de contracten ontbonden en valt u onder de ‘loonbetalingsverplichting’. Dit is een aparte tak van de WW-uitkering, waarbij de overheid uw loon (gedeeltelijk) doorbetaald.

Zodra de arbeidsovereenkomsten beëindigd zijn, houdt u gewoon uw recht op een WW-uitkering.

Loonvordering op het restant

Hoewel de loonbetalingsverplichting een prettig idee kan zijn, moet u wel beseffen dat niet alles wordt uitgekeerd. Denk bijvoorbeeld aan een dertiende maand, vakantiegeld of andere openstaande posten. Alleen het broodnodige wordt door de overheid vergoed. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk dat u nog andere vorderingen heeft op de werkgever die geen betrekking hebben op het loon of hebben plaatsgevonden voordat de curator in beeld kwam.

Over dit restant kan in sommige situaties wel een loonvordering worden ingediend. Een advocaat kan samen met u de bewijsstukken doornemen en bekijken waar u recht op heeft en hoeveel slagingskans dit in de rechtszaal heeft.

Faillissement als pressiemiddel

Heeft uw werkgever zelf geen faillissement aangevraagd, maar kan hij uw loon een maand niet betalen? Dan kunt u het aanvragen van een faillissement als pressiemiddel gebruiken. Het zal zeker niet de eerste keer zijn dat een werknemer zijn loon veilig probeer te stellen door een aanvraag voor faillissement in te dienen. Houd wel in uw achterhoofd dat de arbeidsovereenkomst in gevaar komt als u zonder medeweten van uw werkgever een aanvraag voor faillissement indient. Daarnaast moet u dit met meerdere collega’s doen. Weeg dus zorgvuldig alle voor- en nadelen tegen elkaar af, voordat u juridische stappen onderneemt.